Hiện có 15 cán bộ thuộc 2 đơn vị

Tìm kiếm cán bộ

Nhập họ tên cán bộ cần tìm!
Họ tên Đơn vị Chức vụ chính Email
Tăng Hoàng Triều
Họ tên Tăng Hoàng Triều
Ngày sinh 20/11/1973
Giới tính Nam
Đơn vị THPT Trà Cú
THPT Trà Cú Hiệu Trưởng
Trầm Võ Trung
Họ tên Trầm Võ Trung
Ngày sinh 09/12/1960
Giới tính Nam
Đơn vị THPT Trà Cú
THPT Trà Cú Phó hiệu trưởng
Diệp Chanh Tha
Họ tên Diệp Chanh Tha
Ngày sinh 01/07/1977
Giới tính Nam
Đơn vị THPT Trà Cú
THPT Trà Cú Phó hiệu trưởng
Nguyễn Minh Tân
Họ tên Nguyễn Minh Tân
Ngày sinh 01/07/1981
Giới tính Nam
Đơn vị THPT Trà Cú
THPT Trà Cú Bí thư đoàn trường
Phạm Hoàng Trung
Họ tên Phạm Hoàng Trung
Ngày sinh 12/12/1983
Giới tính Nam
Đơn vị THPT Trà Cú
THPT Trà Cú Phó bí thư đoàn trường
Châu Quốc Phong
Họ tên Châu Quốc Phong
Ngày sinh 26/05/1976
Giới tính Nam
Đơn vị THPT Trà Cú
THPT Trà Cú Chủ tịch Công đoàn
Tăng Ngọc Thu
Họ tên Tăng Ngọc Thu
Ngày sinh 06/09/1978
Giới tính Nữ
Đơn vị THPT Trà Cú
THPT Trà Cú Phó chủ tịch Công đoàn
Đỗ Hoàng Oanh
Họ tên Đỗ Hoàng Oanh
Ngày sinh 06/06/1977
Giới tính Nữ
Đơn vị THPT Trà Cú
THPT Trà Cú Tổ trưởng chuyên môn
Trần Văn Phúc
Họ tên Trần Văn Phúc
Ngày sinh 10/11/1975
Giới tính Nam
Đơn vị THPT Trà Cú
THPT Trà Cú Tổ trưởng chuyên môn
Chung Thị Thanh Hương
Họ tên Chung Thị Thanh Hương
Ngày sinh 28/10/1976
Giới tính Nữ
Đơn vị THPT Trà Cú
THPT Trà Cú Tổ trưởng chuyên môn
Nguyễn Thị Ngọc Thưởng
Họ tên Nguyễn Thị Ngọc Thưởng
Ngày sinh 21/03/1970
Giới tính Nữ
Đơn vị THPT Trà Cú
THPT Trà Cú Tổ trưởng chuyên môn
Trang Thị Xuân Đào
Họ tên Trang Thị Xuân Đào
Ngày sinh 15/03/1968
Giới tính Nữ
Đơn vị THPT Trà Cú
THPT Trà Cú Tổ trưởng chuyên môn
Sơn Thị Kim Chi
Họ tên Sơn Thị Kim Chi
Ngày sinh 26/12/1976
Giới tính Nữ
Đơn vị THPT Trà Cú
THPT Trà Cú Tổ trưởng chuyên môn
Huỳnh Tấn Quốc
Họ tên Huỳnh Tấn Quốc
Ngày sinh 27/09/1979
Giới tính Nam
Đơn vị THPT Trà Cú
THPT Trà Cú Tổ trưởng chuyên môn
Ngô Sĩ Duy Linh
Họ tên Ngô Sĩ Duy Linh
Ngày sinh 01/07/1982
Giới tính Nam
Đơn vị THPT Trà Cú
THPT Trà Cú Tổ trưởng chuyên môn
 

Danh mục