GIỚI THỆU
TRƯỜNG THPT TRÀ CÚ
 
1. Địa chỉ và khu địa giới:
 
Trường THPT Trà Cú tọa lạc tại số 02 Đường 30/4, khóm 5, thị trấn Trà Cú, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh; trường có diện tích đất tổng cộng là 10.399m2, phía Bắc giáp với trường Dân tộc nội trú THCS-THPT huyện Trà Cú, phía Nam giáp với Doanh nghiệp tư nhân Nghĩa Huệ, phía Đông giáp trường Mẫu giáo thị trấn Trà Cú, phía Tây giáp với sông Chợ Trà Cú.

2.Lịch sử thành lập trường:
 
Trường được thành lập năm 1977 đặt tại phía sau Sân vận động huyện Trà Cú (nay là trường Tiểu học thị trấn A Trà Cú) có tên là “trường cấp III huyện Trà Cú”, đến tháng 02 năm 1982 trường được di dời về điểm gần chùa Xoài Xiêm cũ (nay là trường THCS thị trấn Trà Cú), đến tháng 09 năm 1992 xác nhập cấp 2, cấp 3 chung và được đổi tên là “trường cấp 2,3 Trà Cú”, đến tháng 9 năm 1999 trường được di dời về điểm mới tại số 02 Đường 30/4, khóm 5, thị trấn Trà Cú, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh có tên là “trường Phổ thông trung học huyện Trà Cú”, đến ngày 02 tháng 5 năm 2013 trường được đổi tên là “trường THPT Trà Cú” cho đến nay.

3. Lãnh đạo các thời kỳ:

3.1.Hiệu trưởng của trường các thời kỳ:

 
Thầy Phạm Hữu Kỳ Hiệu trưởng từ năm 1977 đến năm 1978.
Thầy Thạch Ngọc Bình Hiệu trưởng từ năm 1978 đến năm 1983.
Cô Vương Ngươn ĐánHiệu trưởng từ năm 1983 đến tháng 8 năm 1994.
Thầy Kiên Sorit Hiệu trưởng từ tháng 9 năm 1994 đến tháng 12 năm 2013.
Thầy Tăng Hoàng Triều Hiệu trưởng từ tháng 1 năm 2014 đến nay.

3.2. Phó Hiệu trưởng của trường các thời kỳ:
 
 Thầy Huỳnh Văn Tảng Phó Hiệu trưởng từ năm 1981 đến năm 1994.
Thầy Kim Ngọc Sơn Phó Hiệu trưởng từ năm 1983 đến năm 1988.
 Thầy Thạch Ngọc Hải Phó Hiệu trưởng từ tháng 9 năm 1988 đến tháng 9 năm 1992.
 Thầy Võ Minh Kỳ Phó Hiệu trưởng từ tháng 9 năm 1988 đến năm 1990.
 Thầy Trầm Võ Trung Phó Hiệu trưởng từ tháng 9 năm 1989 đến tháng 10 năm 1990 chuyển công tác về trường THPT Đại An; đến tháng 1năm 2014 tiếp tục là Phó Hiệu trưởng của trường cho đến nay.
 Thầy Kiên Sorit Phó Hiệu trưởng từ tháng 9 năm 1992 đến tháng 8 năm 1994.
 Thầy Phan Huy Thuần Phó Hiệu trưởng từ tháng 9 năm 1994 đến tháng 01 năm 2006.
 Thầy Mai Thanh Hiệp Phó Hiệu trưởng từ tháng 10 năm 2003 đến tháng 12 năm 2013.
 Thầy Tăng Hoàng Triều Phó Hiệu trưởng từ tháng 9 năm 2006 đến tháng 8 năm 2009.
 Thầy Diệp Chanh Tha Phó Hiệu trưởng từ tháng 1năm 2011 đến nay.

4. Những thành tích nổi bật:

- Trường THPT Trà Cú được Thủ tướng Chính phủ khen tặng bằng khen “Tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” theo Quyết định số: 2311 QĐ/TTg ngày 29/11/2013.
- Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT đạt 100% bốn năm liền từ năm học 2010-2011 đến năm học 2013-2014.
- Tỷ lệ học sinh giỏi các cấp ngày càng được nâng lên cụ thể như sau:
Năm học Cấp tỉnh Cấp Quốc gia
I II III KK I II III KK
2010 - 2011   01 01 07        
2011 - 2012     04 06       01(Địa)
2012 - 2013     04 06        
2013 - 2014     03 09       01(Sinh)
 
5. Quy mô trường lớp năm học 2014-2015:

 
- Trường có tổng cộng là 24 lớp gồm 726 học sinh, trong đó có 252 học sinh khối 10 chia ra 8 lớp, 230 học sinh khối 11 chia ra 8 lớp, 244 học sinh khối 12 chia ra 8 lớp.
- Các phòng học và phòng chức năng gồm: 21 phòng học, 02 phòng máy chiếu, 01 phòng thiết bị, 01 phòng thực hành, 03 phòng máy vi tính, 01 phòng thư viện, 01 phòng giáo viên, 01 phòng Hội trường, 01 phòng Kế toán - Công đoàn, 01 phòng Đoàn TN, 02 phòng BGH và 02 khu vệ sinh cho học sinh.
- Tổng số CB-GV-NV là 58 người trong đó 03 người lãnh đạo, 49 giáo viên và 06 nhân viên, được chia là 08 tổ:

+ Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng:

          Thầy Tăng Hoàng Triều - Hiệu trưởng.
          Thầy Trầm Võ Trung - Phó Hiệu trưởng.
          Thầy Diệp Chanh Tha - Phó Hiệu trưởng.


+ Tổ Toán gồm 09 thành viên:

 
Cô Đỗ Hoàng Oanh - GV dạy Toán - Tổ trưởng.
Thầy Trần Phú Vinh - GV dạy Toán -  Phó tổ trưởng.
Thầy Võ Văn Khoa - GV dạy Toán.
Cô Kiến Thị Đỗ Quyên - GV dạy Toán.
Thầy Trần Vũ Điền - GV dạy Toán.
Cô Thạch Thị Anh Thy - GV dạy Toán.
Thầy Cao Văn Sóc - GV dạy Toán.
Thầy Trần Thanh Thảo - GV dạy Toán.
Cô Nguyễn Thị Cẩm Nhung - GV dạy Toán.

+ Tổ Ngữ Văn gồm 06 thành viên:

          Cô Trang Thị Xuân Đào - GV dạy Ngữ Văn - Tổ trưởng.
          Cô Diệp Tường Vi - GV dạy Ngữ Văn - Phó tổ trưởng.
          Cô Cao Hoàng Oanh - GV dạy Ngữ Văn.
Cô Lê Thị Thu Hà - GV dạy Ngữ Văn.
          Cô Nguyễn Thị Hồng Vân - GV dạy Ngữ Văn.
          Cô Trương Hồng Yến - GV dạy Ngữ Văn.

+ Tổ Lí-Tin-CN gồm 09 thành viên:

          Thầy Trần Văn Phúc - GV dạy Tin học - Tổ trưởng.
          Thầy Trần Minh Châu - GV dạy Vật lí - Phó tổ trưởng.
          Thầy Thạch Ngọc Chinh - GV dạy Vật lí.
          Thầy Lưu Quốc Thanh - GV dạy Vật lí.
          Thầy Châu Quốc Phong - GV dạy Tin học.
          Cô Trần Thị Huyền Em - GV dạy Công nghệ.
          Cô Lê Thị Ánh Hằng - GV dạy Vật lí.
          Cô Kim Thị Thanh Ca - GV dạy Tin học.
          Thầy Tô Hoàng Tú - GV dạy Vật lí.


+ Tổ Hóa-Sinh-KT  gồm 08 thành viên:

          Cô Chung Thị Thanh Hương - GV dạy Hóa học - Tổ trưởng.
          Cô Lê Thị Thùy Bích - GV dạy Sinh học - Phó tổ trưởng.
          Thầy Trần văn Hoàng - GV dạy Sinh học.
          Cô Tăng Ngọc Thu - GV dạy Hóa học.
          Cô Lê Thị Thấm - GV dạy Hóa học.
          Cô Trì Thị Sene - GV dạy Hóa học.
          Cô Huỳnh Thúy Hằng - GV dạy Sinh học.
          Cô Trầm Hoàng Kim - GV dạy Sinh học.


+ Tổ Sử-Địa-GDCD gồm 07 thành viên:

          Cô Nguyễn Thị Ngọc Thưởng - GV dạy lịch sử - Tổ trưởng.
          Thầy Phan Văn Động - GV dạy Địa lí - Phó tổ trưởng.
          Cô Kim Thị Lan - GV dạy Lịch sử.
          Cô Nguyễn Thị Cẩm - GV dạy Địa lí.
          Thầy Kim Ngọc Thái - GV dạy GDCD.
          Cô Thạch Thanh Quít Thi - GV dạy GDCD.

          Thầy Diệp Văn Thâu - GV dạy Lịch sử.

+ Tổ Tiếng Anh gồm 05 thành viên:

          Cô Sơn Thị Kim Chi - GV dạy Tiếng Anh - Tổ trưởng.
          Thầy Nguyễn Văn Son - GV dạy Tiếng Anh.
          Cô Trần Thị Đẹp - GV dạy Tiếng Anh.
          Cô Cao Thị Hồng Pha - GV dạy Tiếng Anh.
          Thầy Kim Thành Phong - GV dạy Tiếng Anh.

+ Tổ Thể dục-GDQP gồm 05 thành viên:

          Thầy Huỳnh Tấn Quốc - GV dạy Thể dục - Tổ trưởng.
          Thầy Thạch Ngọc Son - GV dạy GDQP.
          Thầy Trần Thành Đạt - GV dạy Thể dục.
          Thầy Nguyễn Minh Tân - GV dạy Thể dục.
          Thầy Phạm Hoàng Trung - GV dạy GDQP.

+ Tổ Văn phòng gồm 06 thành viên:

          Thầy Ngô Sĩ Duy Linh - CB Thiết bị - Tổ trưởng.
          Thầy Thạch Ngọc Sanh - CB Văn thư lưu trữ - Phó tổ trưởng.
          Cô Lê Thị Thoan - CB Thư viện.
          Thầy Kiên An - Kế Toán.
          Cô Tăng Thụy Ngọc Nghĩa - Thủ quỹ.
          Chị Thạch Thị Sua - Phục vụ.

- BCH Công đoàn cơ sở của trường gồm 07 thành viên:

                   Thầy Châu Quốc Phong - Chủ tịch.
                   Cô Tăng Ngọc Thu - Phó Chủ tịch.

- BCH Đoàn trường gồm 17 thành viên:

          Thầy Nguyễn Minh Tân - Bí thư.
          Thầy Phạm Hoàng Trung - Phó bí thư.

- Ban đại diện CMHS gồm 05 thành viên.

          Bà Nguyễn Thị Phượng - Trưởng ban.
          Ông Lê Trung Chí Tâm - Phó trưởng ban.
          Ông Trương Văn Bảy -Phó trưởng ban.
Ông Cao Hoài Phương.
Ông Liêng Phước Thiện.
 
 
 Người Viết: Diệp Chanh Tha
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Danh mục