Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
Quyết định số: 907/QĐ.SGDĐT 14/11/2014

Quyết định về việc cử cán bộ quản lý và giáo viên...

Tải về
Kế hoạch số: 110/KH-BCĐPCGD 27/10/2014

Kế hoạch kiểm tra công nhận các huyện, thành phố...

Tải về
Công văn số: 890/NGCBQLGD-NG 07/10/2013

Khai thác tài liệu bồi dưỡng thương xuyên trên mạng

Tải về
Thư của bộ trưởng BGD&ĐT gởi thầy Cố Giáo 18/11/2014

Thư của bộ trưởng BGD&ĐT gởi thầy Cố Giáo

Tải về
Quyết định số: 01/QĐ-THPT 03/09/2014

Quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ.

Tải về
Kế hoạch số: 11/KH-THPT 01/08/2014

Kế hoạch HĐ NGLL-HN

Tải về
KH:14/KHTHPT 30/09/2014

Kế hoạch phòng chống tham nhũng

Tải về
Kế hoạch số: 12/KHTHPT 15/08/2014

Kế hoạch chuyên môn 2014-2015

Tải về
Công văn số: 916/SGDĐT 06/11/2014

Hướng dẫn 20/11

Tải về
Hướng dẫn số: 810/SGDĐT 01/10/2014

Hướng nghiệp

Tải về
Kế hoạch số: 117/KH-SGD ĐT 04/11/2014

KIỂM TRA ĐỔI MỚI DẠY HỌC VÀ ĐỔI MỚI KT -ĐG

Tải về
Hướng dẫn số: 17/HD-SGDĐT 22/09/2014

Hướng dẫn thực hiện công nghệ thông tin năm học 2014 -...

Tải về
Hướng dẫn số: 18/HD-SGDĐT 07/09/2011

Hướng dẫn thực hiện chuyên môn của Sở Giáo dục và...

Tải về
Quyết định số: 1141/QĐ-UBND 09/07/2014

quyet dinh thoi gian nam hoc 2014 - 2015

Tải về
 

Danh mục