Hướng dẫn sử dụng phần mềm sách giáo khoa điện tử AIC

Hướng dẫn sử dụng phần mềm sách giáo khoa điện tử AIC

Đăng lúc: 23-11-2014 04:38:34 PM | Đã xem: 559 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tài liệu ứng dụng CNTT trong dạy học

Hướng dẫn cài đặt nhanh phần mềm sách giáo khoa điện tử

Hướng dẫn cài đặt nhanh phần mềm sách giáo khoa điện tử

Đăng lúc: 23-11-2014 04:33:51 PM | Đã xem: 533 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tài liệu ứng dụng CNTT trong dạy học

Hướng dẫn sử dụng ActivInspire - phần mềm bảng tương tác

Hướng dẫn sử dụng ActivInspire - phần mềm bảng tương tác

Đăng lúc: 23-11-2014 04:28:07 PM | Đã xem: 412 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tài liệu ứng dụng CNTT trong dạy học

Giới thiệu phần mềm họp trực tuyến, học ảo, eLearning trực tuyến Adobe Connect

Giới thiệu phần mềm họp trực tuyến, học ảo, eLearning trực tuyến Adobe Connect

Đăng lúc: 23-11-2014 04:01:02 PM | Đã xem: 355 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tài liệu ứng dụng CNTT trong dạy học

Tài liệu hướng dẫn Adobe Presenter

Tài liệu hướng dẫn Adobe Presenter cảu tác giả Nguyễn Sơn Hải

Đăng lúc: 23-11-2014 03:57:52 PM | Đã xem: 382 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tài liệu ứng dụng CNTT trong dạy học
 

Danh mục