GIỚI THIỆU TỔ

Đăng lúc: Thứ hai - 10/11/2014 17:26 - Người đăng bài viết: Administrator


Là tổ ghép giữa ba bộ môn: Vật Lý - Tin Học Và Kỹ Thuật Công Nghệ.
Tổ Lý - Tin - Công Nghệ gồm các thành viên sau:
STT HỌ VÀ TÊN GIÁO VIÊN GIỚI TÍNH NĂM SINH MÔN DẠY TRÌNH ĐỘ CM NĂM VÀO NGÀNH GHI CHÚ
1 Thạch Ngọc Chinh Nam 1970 Vật Lý Đại học 1995  
2 Trần Văn Phúc Nam 1975 Tin Học Đại học 2000  
3 Trần Minh Châu Nam 1976 Vật Lý Đại học 2000  
4 Châu Quóc Phong Nam 1976 Tin Học Đại học 2004  
5 Lưu Quốc Thanh Nam 1980 Vật Lý Đại học 2004  
6 Trần Thị Huyền Em Nữ 1980 Công Nghệ Đại học 2004  
7 Lê Thị Ánh Hằng Nữ 1984 Vật Lý Đại học 2006  
8 Kim Thị Thanh Ca Nữ 1984 Tin Học Đại học 2008  
9 Tô Hoàng Tú Nam 1987 Vật Lý Đại học 2009  

 

 

Danh mục