Danh hiệu thi đua cuối năm học 2013-2014 của các thành viên tổ: Lý - Tin - CN

Đăng lúc: Thứ tư - 12/11/2014 16:32 - Người đăng bài viết: Administrator
Kết quả xếp loại cuối năm học 2013-2014 của các thành viên tổ: Lý - Tin - CN
STT HỌ VÀ TÊN GIÁO VIÊN DANH HIỆU CUỐI NĂM KHEN THƯỞNG
1 Thạch Ngọc Chinh LĐTT  
2 Trần Minh Châu LĐTT  
3 Lưu Quốc Thanh CSTĐCS Bằng khen của UBND tỉnh
4 Lê Thi Ánh Hằng LĐTT  
5 Tô Hoàng Tú LĐTT  
6 Trần Văn Phúc CSTĐCS  
7 Châu Quốc Phong CSTĐCS Bằng khen của UBND tỉnh
8 Kim Thị Thanh Ca LĐTT  
9 Trần Thị Huyền Em LĐTT  

 

Những tin cũ hơn

 

Danh mục