GIỚI THIỆU TỔ TOÁN

Đăng lúc: Chủ nhật - 04/01/2015 16:07 - Người đăng bài viết: Administrator
 
A. GIỚI THIỆU
 
TT Họ và tên giáo viên Ngày (năm) nhận công tác Trình độ CM Nữ Dân tộc Nữ
Dân tộc
Đảng viên
1
Trần Phú Vinh
08/09/1998
ĐHSP Toán
      x
2
Đỗ Hoàng Oanh
08/10/1998
ĐHSP Toán
x     x
3
Kiến Thị Đỗ Quyên
08/10/1998
ĐHSP Toán
x      
4
Võ Văn Khoa
08/11/1999
ĐHSP Toán
       
5
Trần Vũ Điền
01/11/2002
ĐHSP Toán
       
6
Thạch Thị Anh Thy
01/11/2005
ĐHSP Toán-Tin
x x x x
7
Cao Văn Sóc
01/11/2006
ĐHSP Toán-Tin
      x
8
Trần Thanh Thảo
01/11/2009
ĐHSP Toán-Tin
       
9
Nguyễn T. Cẩm Nhung
01/11/2009
ĐHSP Toán-Tin
x      
 
 
 
 
 
B. ĐÁNH GIÁ KQ NĂM HỌC 2013-2014
 
 1/ Chất lượng dạy:
 
 

Khối, Ban SL Tỉ lệ ** Học sinh giỏi
+ Có 04 học sinh giỏi vòng tỉnh môn Toán 11(trong đó có 02 giải ba, 2 giải khuyến khích).
+ Có 03 học sinh giỏi vòng tỉnh thi giải toán trên mạng (trong đó Toán 12 có 01 giải nhì, 01 giải ba; Toán 11 có 01 giải ba)
+ Ngoài ra có thêm 04 bằng danh dự (thi giải toán trên mạng Toán 12-11).
K10 NC 25/26 96,2%
CB 156/210 74,3%
K11 NC 29/29 100%
CB 176/215 81,9%
K12 NC 20/20 100%
CB 143/149 96%
Tỉ lệ
tốt nghiệp THPT
162/169 = 95,86% Tỉ lệ của tỉnh 83,52% Cao hơn tỉnh 12,34%
 
 
 
 
2/ Danh hiệu thi đua đạt được:
         + Chiến sĩ thi đua cơ sở: 05
         + Bằng khen UBND tỉnh: 02
         + Lao động tiên tiến: 03.
         + Hoàn thành nhiệm vụ: 01.
 
C. PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2014-2015 

TT Họ và tên Môn Lớp dạy Chủ nhiệm Kiêm nhiệm khác
1 Đỗ Hoàng Oanh Toán 121,128 121 TTCM
2 Trần Phú Vinh Toán 124, 111 124 TPCM
TKHĐ
3 Võ Văn Khoa Toán 123, 112,8 123 TBTTND
4 Trần Vũ Điền Toán 125,113,4 / TTCĐ
5 Cao Văn Sóc Toán 122, 103,4 103 /
6 Trần Thanh Thảo Toán,
NGLL
127,101
NGLL 111,3
101 /
7 Nguyễn Thị Cẩm Nhung Toán 115,106,7 107 /
8 Thạch Thị Anh Thy Toán 126, 116,7 126 /
9 Kiến Thị Đỗ Quyên Toán,
NGLL
105,8,2
NGLL 112,8
/ /
 
 
 

Danh mục